مانتی ویروس

آنتی ویروس Avira

آنتی ویروس 7.0.1 Avira Android Security

ورژن 7.4.0   ||    حجم  43 مگابایت

اپ آنتی ویروس Avira Android Security ورژن 7.4.0 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آنتی ویروس 7.0.1 Avira Android Security

ورژن 7.0.1   ||    حجم  38 مگابایت

اپ آنتی ویروس Avira Android Security ورژن 7.0.1 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آنتی ویروس 5.8.3 Avira Android Security

ورژن 5.8.3   ||    حجم 15.5 مگابایت

اپ آنتی ویروس Avira Android Security ورژن 5.8.3 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آنتی ویروس  Avira Antivirus Security 2018

ورژن نهایی    ||    حجم متغیر

اپ آنتی ویروس Avira Antivirus Security 2018 ورژن نهایی برای سیستم عامل اندروید در گوگل پلی در دسترس است.

آنتی ویروس  Avira Android Security

ورژن 5.2.0    ||    حجم 20.5 مگابایت

اپ آنتی ویروس Avira Android Security ورژن 5.2.0 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.