مانتی ویروس

آنتی ویروس Avast

آنتی ویروس  Avast Mobile Security 2018


ورژن ۶.۳۱.۰    ||    حجم ۳۴ مگابایت

اپ آنتی ویروس  Avast Mobile Security Antivirus  ورژن ۶.۳۱.۰ برای سیستم عامل اندروید در گوگل پلی دسترس است.

آنتی ویروس  Avast Mobile Security 2018

ورژن ۶.۱۱.۶    ||    حجم ۲۷ مگابایت

اپ آنتی ویروس Avast Mobile Security 2018 ورژن ۶.۱۱.۶ برای سیستم عامل اندروید در گوگل پلی دسترس است.

آنتی ویروس  Avast Mobile Security Antivirus

ورژن ۶.۱.۳    ||    حجم ۲۰.۳ مگابایت

اپ آنتی ویروس Avast Mobile Security Antivirus ورژن ۶.۱.۳ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آنتی ویروس  Mobile Security Antivirus

ورژن ۳.۰.۷۶۵۰    ||    حجم ۸.۰۳ مگابایت

اپ آنتی ویروس « اواست » Mobile Security Antivirus  ورژن ۳.۰.۷۶۵۰ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.